Wat is growth mindset?

Reeds een behoorlijke tijd wordt de vraag gesteld of niet alleen onze intelligentie, maar ook de vaardigheden waarover we beschikken vaststaan. Veel mensen vinden dit een vreemde vraag. Tijdens je leven leer je toch continue weer nieuwe dingen bij? Dat klopt, maar ontwikkelen we daardoor ook (nieuwe) capaciteiten? Er zijn wat dit betreft twee verschillende, stevige overtuigingen die bestaan. Het gaat hierbij om de volgende:

  1. Onze capaciteiten staan vast en kunnen niet groeien;
  2. Onze capaciteiten kunnen wel degelijk een bepaalde groei doormaken;

Onder meer de bekende Amerikaanse psychologe Carol Dweck, verbonden aan de prestigieuze universiteit van Stanford heeft hier uitvoerig onderzoek naar gedaan. Zij richtte haar met haar onderzoek specifiek op de prestaties van leerlingen en concludeerde daarin dat er sprake is van twee verschillende soorten mindsets. Het gaat hierbij om de zogenaamde growth mindset, maar ook om de fixed mindset. Op deze pagina gaan we ons focussen op de eerste vorm van mindset.

Wat begrijpen we onder een growth mindset?

Voor heel wat mensen geldt dat ze er sterk van overtuigd zijn dat capaciteiten ontwikkeld kunnen worden. Hierbij is er dus sprake van een growth mindset. Iedereen zal deze eigenschappen evenwel in zijn of haar geheel eigen tempo ontwikkelen. Toch zou iedereen in principe over de mogelijkheid moeten beschikken om, op diens eigen tempo en naar diens eigen mogelijkheden, zijn of haar capaciteiten te vergroten. Dit blijkt in de praktijk uiteraard steeds een traject te zijn met vallen en opstaan. Op het ogenblik dat je faalt moet je dan ook begrijpen dat dit gewoon aangeeft dat je nog wat meer oefening nodig hebt. Het maximale uit jezelf weten te halen is dan ook van cruciaal belang om te kunnen spreken van een growth mindset. Zonder dit element kan er hier eigenlijk in de praktijk als het ware helemaal geen sprake van zijn.

Leren je te verbeteren met kritiek

Wanneer iemand over een growth mindset beschikt is het zo dat deze persoon in staat moet zijn om te leren van kritiek. Voor heel wat mensen geldt dat ze niet in staat zijn om met bepaalde kritiek die ze ontvangen om te gaan. Ze zien het dan ook steeds weer als iets uitsluitend negatiefs terwijl er ook een schat aan waardevolle informatie in schuil kan gaan. Waar precies de limiet ligt van een bepaalde persoon voor wat het verbeteren van diens capaciteiten betreft is niet geheel duidelijk. Feit is wel dat het IQ geen vastgesteld gegeven is. Het is dan ook een momentopname dat, naarmate de tijd vordert, wel degelijk niet onbelangrijke verschillen kan vertonen.

Beschikt iedereen over een growth mindset?

Zoals in de inleiding reeds aangegeven is het zo dat dit een onderwerp is waar reeds vele jaren sterk over wordt gediscussieerd. Velen zijn dan ook van mening dat er wel degelijk gewoon sprake is van een fixed mindset. Het feit dat deze mensen daar ook sterk in geloven kan er in de praktijk voor zorgen dat zij ook helemaal niet in staat zullen zijn om hun capaciteiten te verbeteren. In zekere zin kan er dan ook voor beide kampen eigenlijk iets worden gezet.

Durf jij de uitdaging aan? Neem dan contact op met Charlotte Labee.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.