Hoe wordt je WMO-consulent?

Het doel van Stimulansz is om mensen met een zorgbehoefte zo lang mogelijk thuis te laten wonen met gerichte ondersteuning vanuit de sociale kring zoals familie en vrienden. Hij of zij zorgt dat je de juiste hulp krijgt. Allereerst wordt er een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van de cliënt en de hulp uit de sociale kring. Wanneer die hulp ontoereikend blijkt heeft de cliënt recht op maatvoorzieningen, zoals speciaal vervoer, thuishulp en hulpmiddelen (ergotherapeutische voorzieningen). De WMO-consulent bepaalt welke voorzieningen worden toegewezen aan de cliënt.

Wie komt er in aanmerking voor een WMO?

Als je in aanmerking wilt komen om een WMO-consulent te worden, zijn er aantal voorwaarden aan gebonden. Bijvoorbeeld je moet woonachtig zijn in Nederland en wonen in de gemeente waarvoor je gaat werken. Je moet ook een Nederlandse ID hebben of een verblijfsvergunning. Het hangt ook af van jouw aanvraag en de ernst of noodzaak van de aangevraagde hulp.

Hoe wordt je een WMO-consulent?

Er worden verschillende soorten opleidingen en cursus wmo of cursussen aangeboden m.b.t. WMO-consulent. Vele zijn echter gericht op mensen die al deze functie vervullen. Bij het volgen van een basisopleiding tot WMO consulent kunnen mensen hun kansen vergroten om in zo’n functie terecht te komen. Welke WMO basisopleiding is geschikt voor mensen die WMO-consulent willen worden? Als WMO consulent dien je minimaal te beschikken over een relevante opleiding op hbo niveau. Bijvoorbeeld als maatschappelijk werker of zorgcoordinator. Daarnaast dien je een uitgebreide en actuele kennis van de wet- en regelgeving op het gebied van WMO te hebben.

Belangrijke kenmerken als WMO-consulent

-mensen helpen en verzorgen

-met mensen samenwerken

-mensen lesgeven en iets bijbrengen

-servicegericht en dienstverlenend werk

-werk waarbij het belangrijk is dat je geordend en netjes bent

-werk waarbij anderen er op kunnen vertrouwen dat je volgens afspraak, zoals overeengekomen werkt

-werk waarin je risico’s vermijdt

-werkzaamheden initiëren en opstarten

-mensen aansturen en leiden

-verantwoordelijkheid nemen en dragen

-in het bedrijfsleven: werk waarbij je financiële risico’s loopt

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.