Hoogbegaafdheid, waar moet je aan denken?

Het lijkt een nogal vanzelfsprekende term te zijn, hoogbegaafdheid. Over het algemeen verstaan we eronder dat iemanden gewoon heel erg intellegint is. Nou is dit ook vaak het geval. Hoogbegaafde kinderen hebben vaak een hoog IQ, van bijvoorbeeld boven de 130. Maar dit is niet alles wat we verstaan onder hoogbegaafdheid. Er zijn vele dingen die mensen vaak niet wisten over hoogbegaafdheid. In dit artikel zullen we er kort wat belichten. 

Wat wist je misschien nog niet?

Natuurlijk weten we allemaal dat hoogbegaafdheid verwijst naar hoge intelligentie. Maar naast het hoge IQ wijzen wetenschappers vooral op het feit dat hoogbegaafde mensen vooral iets anders bedraad zijn. Daarmee wordt niet per se bedoeld minder goed of juist beter, maar echt anders. Een hoogbegaafd kind moet dus op een andere manier gestimuleerd worden dan een ander kind. De prestaties van een hoogbegaafd kind hangen dus niet alleen af van de intelligentie van het kind, maar ook van sociale factoren. Een hoogbegaafd kind moet dan ook gestimuleerd worden door uitdagingen, een ander curriculum, extra activiteiten en dergelijke. Het moeilijke is echter dat het overstimuleren van intellectuele capaciteiten averechts kan werken. Het bestempelen van een kind als een kleine Einstein die zich per se zo goed mogelijk moet bewijzen kan voor veel druk zorgen. Balans is dus het juiste woord. Kijk voor meer tips eens op Gifted People voor meer informatie.

Is het een geschenk om hoogbegaafd te zijn?

Omdat mensen soms een iets verdraaid beeld van hoogbegaafdheid hebben wordt het vaak ook bestempeld als iets positiefs. Je bent heel slim, dus alles zou wel makkelijk gaan. Maar toch is dat niet altijd waar. We hebben al laten zien hoe een kind soms veel druk kan ervaren door bestempeld te worden als genie. Anderzijds kan het ook voorkomen dat een hoogbegaafd kind zich helemaal niet uitgedaagd voelt en daardoor weinig zin in het leven ervaart. Andere problemen zijn vaak sociaal in aard. Zo vinden hoogbegaafde mensen weinig gelijken en gaat de interactie met andere mensen soms stroef.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.